Intesa Sanpaolo: Fokus na kreiranje snažne i održive vrijednosti

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije, odobrio je Biznis plan Grupe za period 2018-2021.

U novom Planu, Grupa nastavlja da daje prioritet stvaranju i distribuiranju snažne i održive vrijednosti, održavajući pritom veoma čvrstu kapitalnu poziciju i značajno smanjujući profil rizika bez vanrednih troškova po akcionare.

Plan potvrđuje da Intesa Sanpaolo jeste, i da će nastaviti da bude banka za realnu ekonomiju koja stvara održivu profitabilnost. Grupa će nastaviti da kreira vrijednost za sve zainteresovane strane, doprinoseći privredi sa preko 300 milijardi eura u četvorogodišnjem periodu.

– za akcionare: gotovinske dividende sa stopom isplate od 85% za 2018, 80% za 2019, 75% za 2020. i 70% za 2021;

– za građane i privredu: srednjoročni/dugoročni novi krediti realnoj ekonomiji u iznosu od oko 250 milijardi eura;

– za zaposlene Grupe: troškovi zarada od oko 24 milijarde eura i ulaganje u obuke od oko 1 milijarde eura;

– za dobavljače: kupovine i investicije od oko 11 milijardi eura;

– za javni sektor: porezi (direktni i indirektni) u iznosu od oko 13 milijardi eura;

– za socijalni sektor: srednjoročni/dugoročni novi krediti od oko 0,7 milijardi eura za podršku socijalnom preduzetništvu;

– za kategorije sa ograničenim pristupom kreditima: „Impact“ zajmovi od oko 1,2 milijarde eura.

Sprovođenjem Plana za period 2018-2021, Intesa Sanpaolo, koja je već vodeća banka u pogledu društveno odgovornog poslovanja, namjrrava da postane globalni primjer društvene i kulturne odgovornosti. Kako bi to postigla, konkretno će:

– postati prva „Impact banka“ na svijetu, time što će do 2021. raspodijeliti 0,5% akcionarskog kapitala (iznos procijenjen na oko 250 miliona eura) posebnom fondu koji će omogućiti Grupi da ponudi kredite od oko 1,2 milijarde eura kategorijama koje bi uprkos svom potencijalu imale poteškoće sa pristupom kreditima. Ove kategorije uključuju mlade porodice, studente, istraživače i nove preduzetnike (npr. start-up kompanije i preduzetnice). Fokusirana raspodela za ovaj fond zasnovana je na pravilima upravljanja.

– proširenje inicijative „Hrana i smještaj za ugrožene“ kroz poklanjanje 10.000 obroka na dan, 6.000 kreveta mjesečno i 3.000 paketa ljekova i odjeće mjesečno;

– podrška cirkularnoj ekonomiji putem uspostavljanja posebne platforme za njeno finansiranje i pokretanje posebnog investicionog fonda;

– pokretanje specijalizovanog organizacionog dijela usmjerenog na poboljšanje i proaktivno upravljanje umjetničkim, kulturnim i istorijskim nasljeđem koje obuhvata oko 20.000 umjetničkih djela.

Formula Plana predviđenog za Grupu:

1. značajno oslobađanje od rizika bez vanrednih troškova za akcionare,čime će postati banka broj jedan u Evropi u pogledu profila rizika (u pogledu zajedničkog akcionarskog kapitala nivoa 1/nelikvidnih sredstava);

2. smanjenje troškova putem daljeg pojednostavljenja poslovnog modela, čime će postati banka broj jedan u Evropi u pogledu efikasnosti (u pogledu troškova/prihoda);

3. rast prihoda i korišćenje novih poslovnih prilika, čime će postati evropski lider u oblasti upravljanja i čuvanja imovine, sa snažnim rastom u sektoru osiguranja imovine i životnog osiguranja;

4. zaposleni i digitalizacija kao ključni pokretači Plana. Posvećenost zaposlenih Intesa Sanpaolo uspješnom sprovođenju novog Plana je ključna, kao što je bila i u realizaciji prethodnog. Oko 13.500 zaposlenih Grupe doprinijelo je sastavljanju Plana putem učešća u posebnoj anketi.

Izvor: BIZLife

Check Also

EBRD lani investirala 1,1 milijardu eura u Zapadni Balkan

Ulaganje Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u region Zapadnog Balkana lani je iznosilo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *