Oglasi za posao: ADP – Zid zapošljava!

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u praćenju politika, kreiranju rješenja i zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email [email protected]. Konkurs nije namješten.

Zadaci i odgovornosti:

 • Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja socijalnih politika koje su u fokusu rada organizacije;
 • Predlaganje rješenja i zagovaranje za njihovo sprovođenje;
 • Zagovaranje  za povećavanje odgovornosti aktera u procesu sprovođenja socijalnih politika;
 • Razvoj politika i servisa po principima humane bezbijednosti pojedinca/ke;
 • Izrada monitoringa i izvještaja o evaluaciji programa;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • VSS
 • Radno iskustvo u oblasti socijalnih politika;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS office;
 • Prebivalište u Crnoj Gori.
 • Sposobnost timskog rada;
 • Minimum 2 godine iskustva u radu u EU projektima;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti.

Svi kandidati čije prijave budu zadovoljavale kriterijume navedene u opisu pozicije, biće kontaktirani.

ADP – Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici. Razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana.

Check Also

McCann Podgorica prva agencija iz Crne Gore nagrađena na međunarodnom festivalu Golden Drum

Prvi put agencija iz Crne Gore nagrađena je na jednom od najznačajnihih festivala iz svijeta …