Luka Bar

Pregovaraju sa novim partnerima za Luku Bar

Luka Bar je lani imala 45 odsto veći pretovar u odnosu na 2016. godinu, naveo je izvršni direktor kompanije Zarija Franović. Naglasio je da je iza kompanije finansijski uspješna godina, iako kapaciteti luke nijesu bili dovoljno iskorišćeni do njegovog dolaska na čelo firme u avgustu 2017.

“Ostvareni obim pretovara je veći od 1,7 miliona tona, što je povećanje za 524 hiljade tona, ili 45 odsto. Značajno je naglasiti da se na bazi ugovorenih poslova i stalnih komunikacija sa poslovnim partnerima, očekuje rastući trend poslovanja i u ovoj godini”, kazao je Franović Pobjedi.

U ukupnom pretovaru dominiraju rasuti tereti sa učešćem od 79,5 odsto, zatim tečni tereti 16 odsto i ro-ro tereti 20,5 odsto, a struktura pretovara se mijenja kroz nove poslove.

“Očekujem da ćemo nakon sumiranja rezultata za 2017. godinu imati znatno bolju finansijsku sliku nego 2016. godine, uprkos tome što od 1. maja nemamo više prihod od upotrebe obale, shodno Zakonu o lukama”, rekao je Franović.

Kao ilustrativan podatak o uspješnosti poslovanja navodi da je stepen naplate 75 odsto, a da je 1. avgusta prošle godine je bio 41,3 procenta.

“Definisana su dva osnovna cilja poslovne politike i to povećanje iskorišćenosti postojećih i razvoj novih kapaciteta. Iz toga je jasno da nijesam zadovoljan stanjem koje sam zatekao u Luci Bar. Pokrenuo sam set aktivnosti primarno usmjerenih na povećanje stepena iskorišćenosti lučkih kapaciteta. Pošto je dobar dio njih već realizovan, nadam se da ćemo uskoro imati razloga za zadovoljstvo”, izjavio je Franović.

Prema njegovim riječima aktuelni menadžment je u proteklih pet mjeseci uradio sve što je potrebno da u punoj funkciji budu svi lučki kapaciteti, a radili su i na tome da ih prezentiraju i ponude saradnju svim potencijalnim poslovnim partnerima u državi i regionu.

“Održali smo niz investicionih foruma i prezentacija i svakodnevno smo u komunikaciji i pregovorima sa sadašnjim i budućim poslovnim partnerima. Sa zadovoljstvom mogu reći da su naši napori urodili plodom i da smo otvorili nove poslove”, kazao je

Franović i dodao da su u toku pregovori za nove poslove u ovoj godini.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Check Also

Addiko Bank zapošljava: Viši Specijalista za IT infrastrukturu i IT bezbjednost

U svrhu jačanja našeg tima, unutar Sektora za informacione tehnologije, upravljanje imovinom i gotovinom banke, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *