Riječi i fraze koje treba izbjegavati ako želite uspjeh

Sposobnost da koristite jezik da biste napredovali u životu može biti indikator vaše inteligencije. Zbog toga vam prezentujemo pet riječi (izraza) koje pametni ljudi izbjegavaju jer se oslanjaju na diskurs.

1. “Samo”

Nemamo ništa protiv ove riječi, ali ona čini da ne izgledamo dovoljno ozbiljno. Ona čini da ono što imate da kažete izgleda slabije – kao da time poručujete da ono što imate da kažete nije važno.

2. Prigušivači

Prigušivači su riječi koje se češto koriste da bi se ispunile praznine između fraza ili smisaonih cjelina. Nekada, misleći o tome šta želimo sljedeće da kažemo, više volimo da dodamo prigušivače da bismo izbjegli neprijatnu tišinu. Koje su to riječi? To su riječi kao: i tako daljedakle

3. Pridjevi koji “uvećavaju”

Ova vrsta pridjeva samo naglašava nedostatak rječnika. Postalo je veoma često da naše divljenje izražavamo riječima kao što su sjajno, top, vrh, nezamislivo itd. Problem je u tome što korišćenje ovakvih termina može da unizi njihovo značenje, tako da na kraju dana sve postane „top“.

4. “Dramatičnost” i “pretjerivanje”

To su takođe riječi koje smo usvojili u rječniku. Mi dodajemo pridjeve kao što su potpunosvakakonevjerovatno, koji samo dodaju osjećaj dramatičnosti situacije i pretjerivanja što s vremena na vrijeme može izgledati nepotrebno.

5. Uvijek i nikad

Opet, pretjerivanje samo umanjuje važnost onoga što ste htjeli da kažete. Koristeći termine koji naglašavaju apsolutno stanje može odati utisak da ono što govorite nema pozadinu ili istinu. Sjetite se – “Nikad ne reci nikad”.

Check Also

Zetagradnja i Rastoder grade 220 stanova u Ljubljani

Spektra Invest u vlasništvu Izeta Rastodera je u Šiški, naspram Celovških dvora, počela da graditi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *