Guverner održao sastanak sa tehničkom misijom MMF-a

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa timom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji boravi u Crnoj Gori radi pružanja tehničke podrške Ministarstvu finansija na planu izrade srednjoročne strategije upravljanja javnim dugom.

Predstavnici MMF-a prezentovali su guverneru određene zaključke do kojih su došli nakon više održanih sastanaka u Ministarstvu finansija. Zajednički je konstatovano da ima osnova za optimizam po pitanju izgleda crnogorske ekonomije, kroz više važnih aspekata, i to: snažna fiskalna konsolidacija, poboljšana makroekonomska i finansijska situacija, izmjena izgleda kreditnih rejting agencija, očekivano donošenje pozitivne odluke po pitanju podrške Svjetske banke Crnoj Gori, te dobre ocjene MMF-a

Sagovornici su se saglasili da je neophodno intenzivirati aktivnosti na planu predstavljanja Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu. Uspješno predstavljanje zemlje stranim investitorima, koje podrazumijeva punu tranpsarentnost i dostupnost svih potrebnih informacija, utiče na reputaciju zemlje, a time i na uslove njenog zaduživanja na međunarodnom tržištu. U ovom kontekstu, predstavnici MMF-a pohvalili su otvorenost i transparentnost CBCG, kao i internet stranicu ove institucije, koja je, po njihovim riječima, veoma sadržajna i kvalitetno osmišljena i održavana.

Guverner se zahvalio timu MMF-a na podršci i izrazio spremnost CBCG da, kroz angažman njenih zaposlenih, da doprinos implementaciji strategije upravljanja javnim dugom, kao i aktivnostima na planu osmišljavanja nastupa Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu.

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *