Dan rada u Crnoj Gori vrijedi koliko sat u EU

Radnik u Crnoj Gori ukoliko ima sreće da prima prosječnu platu u državi, za koju Monstat tvrdi da iznosi oko 510 eura, za jedan dan rada zaradi isto koliko njegov kolega u nekoj od zemalja Evropske unije za sat vremena. Prema poslednjim podacima Monstata, crnogorski radnici za 176 radnih sati mjesečno prosječno zarade 511 eura, odnosno oko 24 eura dnevno ili oko tri eura na sat. Naravno, u velikom broju slučajeva zaposleni, kojih prema procjenama države ima 184.000, često primaju i manje od 500 eura pa samim tim su im i satnice manje.

Prosječnu platu u Crnoj Gori imaju zaposleni u javnom sektoru i rijetkim kompanijama koje se bave energetikom, bankarstvom, telekomunikacijama, rudarstvu, saobraćaju, dok iznad prosjeka, i to često tri do četiri puta više, zarađuju visoki javni funkcioneri.

I najveće plate u Crnoj Gori su neuporedive sa onima u EU. Prema podacima Eurostata, bruto-satnica u EU varira od 4,1 euro, koliko iznosi trenutno u Bugarskoj, do 40,7 eura, koliko je u Njemačkoj. Radniku u Njemačkoj dnevnica je čak 13 puta veća nego kod nas ili gotovo pet puta više nego u Hrvatskoj, gdje je prosječna satnica 9,6 eura.

Norveška, koja nije članica EU, evropski je rekorder sa satnicom u iznosu od 51,2 eura.

Uz Bugarsku i Hrvatsku, među zemljama koje imaju najniže satnice u Evropi su Rumunija (5 eura), Litvanija (6,8), J1etonija (7,1 euro), Mađarska (7,5), Poljska (8,6), piše Slobodna Dalmacija.

Na suprotnoj strani ove ljestvice su, uz Njemačku, Belgija sa satnicom od 39,1 euro, Luksemburg (36,2) i Švedska (37,4) i Irska, gdje je prosječna cijena sata rada 30 eura. Svaki treći radnik u Evropi jedva spaja kraj s krajem, istakli su krajem prošle godine evropski sindikati okupljeni u Evropsku konfederaciju sindikata (ETUC) dogovarajući na sjednici svog izvršnog odbora pokretanje kampanje kojom će se kroz cijelu ovu godinu boriti za povećanje plata za sve evropske radnike.

Predsjednik Udruženog sindikata državnih institucija (USDI) Veselin Vujanović ističe da se naše plate svakako ne mogu porediti sa evropskim, ali da svakako treba da težimo njihovom povećanju.

“Ukoliko usvajamo evropske standarde u pogledu obaveza, onda treba da usvajamo i one koji se odnose na primanja. Ne možete uvoditi evropske cijene i poreze, a ostavljati primanja koja su bila do sada. Činjenica je da rad kod nas nije adekvatno plaćen, te da neko za dan u zemljama EU zaradi koliko mi nekad za nedjelju. S obzirom da mi težimo članstvu u EU trebalo bi i da nastojimo da imamo njihov standard”, izjavio je za Dan Vujanović.

On kaže da su naši ljudi sigurno vrijedni i požrtvovani.

“Kakav je rad ljudi sa ovih prostora govori i to da se nikada na njih nijesu žalili poslodavci u zemljama zapadne Evrope i u Americi. To i mi znamo po onima koji su nam bliski, a koji su otišli na stranu”, kazao je Vujanović.

Ispod prosjeka

Prema poslednjim podacima Monstata, ispod prosječne zarade od 511 eura zarađuju u prerađivačkoj industriji i to 426 eura, snabdijevanju vodom i komunalnim uslugama 476, građevinarsgvu 447, trgovini 354, ugostiteljstvu 413, stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti 415, administraciji 352, obrazovanju 487, umjetnosti, zabavi i rekreaciji 457 i ostalim djelatnostima 499.

Iznad prosječne zarade zarađuju u sektoru snabdijevanja električnom energijom 846 eura, vađenju ruda i kamena 623, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 529, saobrađaju i skladištenju 543, finansijskoj djelatnosti i osiguranju 913, informisanju i komunikacijama 706, poslovanju sa nekretninama 709, državnoj upravi 590 i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 551.

Minimalac svega 193 eura

Crna Gora se ne može pohvaliti ni sa dostojnom minimalnom zaradom koja iznosi svega 193 eura neto, odnosno 288 eura bruto.

Kada se uporedimo sa EU i tu je drastična razlika. U deset zemalja istoka EU minimalna plata niža je od 500 eura i u bruto iznosu u Bugarskoj je 235 eura, Rumuniji 275, Letoniji i Litvaniji 380, Češkoj 407, Mađarskoj 412, Hrvatskoj 433, Slovačkoj 435, Poljskoj 453 i Estoniji 470.

Pet zemalja ima minimalce između 500 i 1.000 eura: Portugal (650), Grčka (684), Malta (736), Slovenija (805) i Španija (826).

U sedam zemalja sjeverozapadne Evrope minimalne plate veće su od 1.000 eura mjesečno: Ujedinjeno Kraljevstvo (1.397), Francuska (1.480), Njemačka (1.498), Belgija (1.532), Holandija (1.552), Irska (1.563) i Luksemburg (1.999).

Izvor: Dan

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 16. oktobar – Najvažnije vijesti iz ekonomije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *