Novi pad kamatnih stopa

Prema podacima Centralne banke (CBCG) prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u avgustu je pala 0,03 procentna poena i iznosila je sedam odsto.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa u avgustu je takođe oslabila 0,02 procentna boda na 6,3 odsto, dok su kamatne stope na novoodobrene kredite u avgustu porasle, efektivna 0,25 procentnih poena na 7,9 odsto, a nominapna 0,14 procentnih bodova na 6,63 odsto, navodi se u Biltenu CBCG.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) u avgustu su pale, efektivna 0,03 procentna poena na 24,3 odsto, a nominalna 0,02 procentna bodana20,5 odsto. Zabilježen je i pad kamatnih stopa MFI na novoodobrene kredite takođe u avgustu, efektivna 0,04 procentna poena na 24,83 odsto, a nominalna 0,12 procentnih bodova na 20,7 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u avgustu je bila 0,02 procentna poena niža nego u julu i iznosila je 0,76 odsto, dok je efektivna kamatna stopa na depozite građana u avgustu porasla 0,01 procentni poen na 1,04 odsto, a na depozite preduzeća bila je 0,03 procentna boda niža i iznosila je 0,50 odsto. Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u avgustu iznosila je 6,24 procentna poena i bila je niža negoujulu.

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *