Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrijednosti

U cilju daljeg razvoja tržišta državnih hartija od vrijednosti i olakšavanja uslova za ulaganje domaćim punoljetnim fizičkim licima u državne hartije od vrijednosti, Republika Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrednosti – štedne obveznice.

Štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument, koji zahtijeva minimalno ulaganje u iznosu od 2.000 dinara za dinarske i 100 eura za kupovinu euro denominovanih štednih obveznica, čime se podstiče štednja u državne hartije od vrijednosti., navode iz Monistarstva finansija Srbije.

Štedne obveznice, kako su kazali, emituju se u dinarima i eurima, sa rokom dospijeća od dvije, tri, pet i deset godina, prodaju se po nominalnoj vrijednosti koja za dinarske štedne obveznice iznosi 2.000 dinara, dok nominalna vrijednost štednih obveznica denominovanih u eurima iznosi 100 eura. Jedan investitor može kupiti najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u eurima po jednoj emisiji.

Štedne obveznice imaju kupone koji se razlikuju zavisno od ročnosti i valute.

Prodaja štednih obveznica vršiće se preko poslovnica Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd a prilikom njihove kupovine investitor otvara vlasnički i novčani račun kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd. Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Za više informacija na www.posted.co.rs/obveznice.html

Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra 2017. godine i traje do 11. decembra 2017. godine, dok se podjela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta – prioritet u podjeli imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu. Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do njihove emisije.

Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine.

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *