Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrijednosti

U cilju daljeg razvoja tržišta državnih hartija od vrijednosti i olakšavanja uslova za ulaganje domaćim punoljetnim fizičkim licima u državne hartije od vrijednosti, Republika Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrednosti – štedne obveznice.

Štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument, koji zahtijeva minimalno ulaganje u iznosu od 2.000 dinara za dinarske i 100 eura za kupovinu euro denominovanih štednih obveznica, čime se podstiče štednja u državne hartije od vrijednosti., navode iz Monistarstva finansija Srbije.

Štedne obveznice, kako su kazali, emituju se u dinarima i eurima, sa rokom dospijeća od dvije, tri, pet i deset godina, prodaju se po nominalnoj vrijednosti koja za dinarske štedne obveznice iznosi 2.000 dinara, dok nominalna vrijednost štednih obveznica denominovanih u eurima iznosi 100 eura. Jedan investitor može kupiti najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u eurima po jednoj emisiji.

Štedne obveznice imaju kupone koji se razlikuju zavisno od ročnosti i valute.

Prodaja štednih obveznica vršiće se preko poslovnica Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd a prilikom njihove kupovine investitor otvara vlasnički i novčani račun kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd. Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Za više informacija na www.posted.co.rs/obveznice.html

Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra 2017. godine i traje do 11. decembra 2017. godine, dok se podjela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta – prioritet u podjeli imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu. Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do njihove emisije.

Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine.

Check Also

Članice EU će biti prisiljene da otkriju prave vlasnike kompanija

Prevod i obrada: Bankar.me Kompanije širom Evrope će biti prisiljene da otkriju svoje prave vlasnike …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *