Put opcija košta Italijane 93 miliona eura

Italijanska kompanija A2A ostvarila je za devet mjeseci ove godine profit od 226 miliona eura, što je za trećinu manje nego lani u istom perodu. Prošle godine, naime, profit u trećem kvartalu je bio 323 miliona eura. Ukupan prihod kompanije u ovom periodu je bio 4,26 milijardi, što je 22 odsto više nego lani.

Iz kompanije su objasnili ovaj pad profita opcijom put iz Elektroprivrede, koja ih košta ukupno 93 miliona eura. Ta je suma u septembarskom finansijskom izvještaju klasifikovana ne više kao “ulaganje u kontinuitetu” već kao “ulaganje u kapacitete raspoložive za prodaju”.

A2A je vlasnik 41,7 odsto akcija EPCG. Prihod prije oporezivanja, depresijacije i amortizacije je, naime, iznosio 888 miliona eura, što je za dva odsto više nego na kraju seprembra 2016. godine. Investicije su porasle 16 odsto na 271 milion eura, dok je neto finansijska zaduženost iznad 3,2 milijarde eura, što “odražava efekte potpune dekonsolidacije EPCG grupe i akvizicije, djelimično nadoknađene dobrim tokovima gotovine”. Menadžment očekuje do kraja još 1,2 milijarde eura prihoda i najavljuje nove akvizicije u sektoru solarne energije.

Check Also

Žugić izabran za predsjednika Odbora direktora Luke Bar

Za predsjednika Odbora direktora Luke Bar na konstitutivnoj sjednici jednoglasno je izabran Vojin Žugić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *