Dobit OTP grupe 254,3 miliona eura

Konsolidovana računovodstvena dobit iznosila je 79,3 milijarde HUF u trećem kvartalu 2017. godine (-2% q-o-q). Tokom poslednja tri mjeseca pojavile su se sljedeće stavke usklađivanja: 189 miliona HUF negativnih poreskih efekata u vezi sa ukidanjem rezervisanja za umanjenje vrijednosti uknjiženih u vezi sa OTP Mortgage Bank; 155 miliona HUF (nakon oporezivanja) u vezi sa transakcijom sa Splitskom bankom na  liniji Efekti akvizicije; kvartalni bankarski porez u Slovačkoj (-162 miliona HUF nakon oporezivanja); 302 miliona HUF dividendi i neto gotovinskih transfera (nakon oporezivanja). Kao rezultat, ukupan iznos stavki usklađivanja u okviru računovodstvene dobiti u 3. kvartalu 2017. je – 0,2 milijardi HUF (nakon oporezivanja).

OTP grupa je u trećem kvartalu 2017. zabiljeležila 79,5 milijardi HUF usklađene dobiti nakon oporezivanja (+ 2% q-o-q), što je rezultiralo povećanjem devetomjesečne dobiti na 224,6 milijardi HUF (+ 30% y-o-y).

Povoljni trendovi koji su uočeni nastavljeni su i dalje u dijelu portfolia DPD0-90 koji je porastao za 168 milijardi HUF, ili + 3% q-o-q (+ 23% y-o-y, usklađeno sa kursnim razlikama). Uz usklađivanje za transakcije vezane za AXA i Splitsku, godišnje povećanje bi pokazalo organski rast od 10%.

U trećem kvartalu svi glavni segmenti dobrog kreditnog portfolia usklađenog sa kursnim razlikama su porasli: kreditiranje stanovništva je povećano za 2% q-o-q (u okviru toga hipotekarni krediti su se povećali za 1% i potrošački krediti za 4%), dok su korporativne izloženosti porasle za 3%.

Kod pojedinačnog poslovanja, OTP Core je ostvario izuzetan rezultat sa y-o-y povećanjem obima od 18% (uključujući AXA, bez AXA povećanje bilo bi + 12% y-o-y), a naravno i poslovanje u Hrvatskoj podržano Splitskom bankom (+ 156%, bez nje + 7%). Takođe je ohrabrujuće da poslovanje i ruske i ukrajinske banke uspijeva da organski poveća njihove poslovne knjige (+ 19%  odnosno + 15% y-o-y).

Što se tiče kretanja kvaliteta kredita, povećanje DPD90 + obima daje sveobuhvatnu sliku: DPD90+ obim (usklađen sa kursnim razlikama i efektima prodaje i otpisa) porastao je za 18 milijardi HUF u trećem kvartalu, u odnosu na skoro 17 milijardi HUF u II kvartalu (bez jednokratnog tehničkog efekta konsolidacije Splitske banke). Najveći priliv je zabilježen u Hrvatskoj (13,7 milijardi HUF), gdje je povećanje obima vezano uglavnom na nekoliko neizmirenih korporativnih izloženosti. U Rusiji je obim DPD90+ porastao za 8,7 milijardi HUF, ali čak ni ovaj iznos nije dostigao prosječne procente prethodnih kvartala. Slično kao i u prvom kvartalu, obim DPD90+ je opet opao u Mađarskoj i Ukrajini, dok je u Bugarskoj povećanje bilo marginalno.

Konsolidovani koeficijent DPD90 + u trećem kvartalu je smanjen na 11,2% (-1,0 pp q-o-q). U trećem kvartalu nekvalitetni krediti su prodati ili otpisani u iznosu od ukupno 1,7 milijardi HUF (usklađeni sa kursnim razlikama). Koeficijent ukupnih rezervisanja u odnosu na obim DPD90+ iznosio je 96,2% (-1,5 pps q-o-q).

Ukupni troškovi rizika su pali na 4,3 milijarde HUF u trećem kvartalu 2017. godine – rekordno nizak nivo godinama – u okviru toga, rezerve za kreditne gubitke su pale na jednu sedminu q-o-q, dok su ostale rezerve ostale gotovo na istom nivou. U trećem kvartalu stopa konsolidovanog troška rizika se spustila na 5 bps (-30 bps q-o-q); devetomjesečna stopa troška rizika iznosila je 0.34%.

Knjiga depozita usklađena sa kursnim razlikama porasla je za 5% q-o-q. Od glavnih članova Grupe, ruska, bugarska, hrvatska banka, kao i OTP Core imale su priličan priliv (+11, 6-6 odnosno 5%). Kao rezultat toga, konsolidovani koeficijent neto kredita u odnosu na (depozite + obveznice stanovništva) smanjen je za 1 pp q-o-q i dostigao je 69%.

“Usklađena dobit OTP Core-a poslije oporezivanja (osnovna djelatnost u Mađarskoj) dostigla je 46,7 milijardi HUF u trećem kvartalu 2017. godine, što je podržalo smanjenje od 5% q-o-q. Kvartalni operativni profit (bez jednokratnih stavki) je opao za 16% q-o-q: niži ukupni prihodi i veći operativni troškovi su samo djelimično nadoknađeni rastućim iznosom oslobađanja rezervi q-o-q. Devetomjesečna dobit od 136,9 milijardi HUF premašila je bazni period za 39%. Na dobit poslije oporezivanja pozitivno je uticalo smanjenje efektivnog mađarskog poreza na dobit korporacija: devetomjesečna dobit prije oporezivanja se povećala za 25% y-o-y”, navode iz banke.

Doprinos u dobiti od strane stranih podružnica ostao je praktično na istom nivou q-o-q i iznosio je 35%. Njihovo poslovanje je s jedne strane bilo uslovljeno opadanjem kamatnih stopa, što je poboljšalo profil rizika, kao i oživljavanjem poslovne aktivnosti i povećanjem obima kredita sa druge strane. U trećem kvartalu q-o-q poslovanje se poboljšalo u Ukrajini, Rumuniji, Crnoj Gori i Srbiji, kvartalna dobit je opala u podružnicama u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rusiji, a Slovačka i Touch banka su ostale u crvenom.

Na kraju 3. kvartala 2017. pozicija likvidnosti Grupe bila je komforno stabilna: rezerve likvidnosti iznose 7,9 milijardi eura. Povećanje q-o-q od 0,7 milijardi HUF bilo je povezano sa generisanjem likvidnosti iz poslovnih linija u okviru Grupe.

Do kraja septembra 2017, konsolidovani koeficijent osnovnot kapitala prve klase prema MSFI je iznosio 13,7% (-0,4 pp q-o-q). Koeficijent pojedinačnog osnovnog kapitala prve klase OTP banke iznosio je u septembru 2017. godine 28,1% (praktično je ostao na istom nivou q-o-q).

Check Also

„Jaka privreda – uspješna Crna Gora“: Novi strateški dokument UPCG za stabilniji biznis

Novi strateški dokument Unije poslodavaca Crne Gore „Analiza parafiskaliteta na lokalnom nivou: opštine Budva, Bijelo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *