Prva banka zapošljava SAMOSTALNOG REFERENTA ZA NAPLATU PROBLEMATIČNIH PLASMANA

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

SAMOSTALNI REFERENT ZA NAPLATU PROBLEMATIČNIH PLASMANA – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS,  Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u oblasti bankarstva;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;

II Opis poslova:

 • Upravljanje problematičnim plasmanima pravnih i/ili fizičkih lica, sprovođenje aktivnosti za oporavak i naplatu potraživanja;
 • Kontrola realizacije oporavka radi sprječavanja daljeg pogoršanja i nastajanja novih gubitaka;
 • Kontaktiranje klijenata radi dogovora za plaćanje dospjelih, nepodmirenih potraživanja Banke;
 • Dogovaranje otplata sa klijentima, te izrada plana i dinamike otplate dospjelog duga;
 • Predlaganje načina regulisanja problematičnih potraživanja u interesu klijenata i Banke;
 • Provjera procjene kreditnog rizika po preuzetim klijentima i kontrola statusa potraživanja u odnosu na postojeća osiguranja;
 • Finansijska analiza klijenta, analiza “cash-flowa” klijenta i praćenje realizacije “cash-flowa”;
 • Kontrola statusne i finansijske dokumentacije te dokumentacije za zasnivanje založnih prava na imovini klijenta;
Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Očekuje se rast plata u privatnom sektoru

Nacrtom programa ekonomskih reformi od naredne do 2021. godine, o kojem je juče počela javna …