Prva banka zapošljava RUKOVODIOCA SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

RUKOVODILAC SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Pravni fakultet;
 • 5 godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;

II Opis poslova:

 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • Osiguranje integriteta cjeline pravne funkcije i funkcije upravljanja problematičnim plasmanima;
 • Definisanje, izrada, pravna kontrola i verifikacija internih normativnih akata, te pojedinačnih akata i odluka iz nadležnosti Službe;
 • Osiguranje i odbrana imovinskih interesa i svakog drugog pravnog interesa Banke pred sudom i izvan suda, uključujući zastupanje u svim vrstama postupaka o imovinskim pravima, kao i u svim vrstama kaznenih postupaka, privrednim, parničnim, vanparničnim, upravnim, izvršnim, krivičnim i prekršajnim postupcima;
 • Zastupanje Banke u stečajnim postupcima, postupcima likvidacije i prinudne naplate;
 • Upravljanje neprihodujućim potraživanjima u cilju efikasnijeg oporavka i naplate i povrata izgubljene dobiti;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Očekuje se rast plata u privatnom sektoru

Nacrtom programa ekonomskih reformi od naredne do 2021. godine, o kojem je juče počela javna …