Privredni sud Crne Gore odbio zahtjeve Agrokora

Privredni sud Crne Gore odbio je zahtjev hrvatskog Agrokora za priznanje izvanredne uprave koja se vodi u ovom koncernu kao glavnog stranog postupka u našoj državi jer to, kako je ocijenjeno, nije u skladu sa odredbama crnogorskog zakona o stečaju.

Rješenjem suda koje je donijeto juče, a u koje su Dnevne novine imale uvid, odbijen je i zahtjev da se kao strani predstavnik prizna upravnik Ante Ramljak, te da se zabrani pokretanje novih i nastavak započetih sudskih postupaka.

Nijesu prihvaćeni ni zahtjevi koji se odnose na zabranu prinudnog izvršenja i prenosa i drugog raspolaganja imovinom Agrokora i njegovih povezanih i zavisnih privrednih društava.

“Sud je odbio zahtjev da se zabrani prinudno izvršenje nad udjelima koje Agrokor koncern ima u privrednim društvima u Crnoj Gori i to Ledo Podgorica i Super kartica Podgorica i odbio je da se imovina ovih društava povjeri na upravljanje i prodaju stranom predstavniku Antu Ramljaku”, rečeno je Dnevnim novinama u Privrednom sudu.

Postupak izvanredne uprave koji je otvoren nad Agrokorom u aprilu ove godine, shodno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, nije, kako je ocijenio Privredni sud, strani postupak koji se može priznati u Crnoj Gori.

“Nijesu ispunjeni uslovi za priznanje stranog postupka u skladu sa odredbama koje se odnose na međunarodni stečaj koji je uređen Zakonom o stečaju Crne Gore. Da bi se priznao strani postupak u Crnoj Gori zakon, između ostalog, predviđa da taj postupak mora imati za cilj kolektivno namirenje povjerilaca putem reorganizacije, bankrotstva ili likvidacije i da se sprovodi u stranoj državi u skladu sa propisom kojim se uređuje insolventnost”, kaže se u rješenju koji potpisuje predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić.

Kako se dodaje, postupak izvanredne uprave nema za cilj kolektivno namirenje povjerilaca, što je osnovni cilj stečajnog postupka u skladu sa Zakonom o stečaju Crne Gore i Stečajnim zakonom Republike Hrvatske, već zaštitu i održavanje privredne, socijalne i finansisjke stabilnosti Hrvatske, tačnije održivost poslovanja određenih privrednih društava.

“Postupak izvanredne uprave je u konkretnom podređen interesu države Hrvatske, odnosno sprovodi se da bi se zaštitili interesi države, a ne interesi povjerilaca, što je u suprotnosti sa osnovnim načelima Zakona o stečaju Crne Gore, jer se na taj način krši jednakost odnosno načelo jednakog tretmana povjerilaca”, ističe se u rješenju.

Sud je utvrdio i da Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku nije propis kojim se uređuje insolventnost, što je takođe uslov da bi se neki postupak u Crnoj Gori priznao kao strani postupak.

“Zakon o postupku izvanredne uprave propisuje da se ovaj postupak sprovodi i nad povezanim i zavisnim društvima koja nijesu insolventna i u odnosu na koja ne postoje stečajni razlozi, pa se postupkom izvanredne uprave mogu obuhvatiti i solventna društva, odnosno zdrava društva, ukoliko su ista povezana sa vladajućim društvom. Dakle, Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku ne predstavlja propis na osnovu kojeg se uređuje insolventnost, već propis kojim se uređuje jedan isti postupak izvanredne uprave i nad solventnim i nad insolventnim društvima u zavisnosti da li su ona od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku”, zaključuje se u rješenju.

Dnevne novine

Check Also

„Jaka privreda – uspješna Crna Gora“: Novi strateški dokument UPCG za stabilniji biznis

Novi strateški dokument Unije poslodavaca Crne Gore „Analiza parafiskaliteta na lokalnom nivou: opštine Budva, Bijelo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *