Budžetska kancelarija do marta 2018.

Ukoliko Skupština usvoji izmjene pravilnika o sistematizaciji do marta 2018. godine, crnogorski parlament će biti prvi u regionu sa zvanično formiranom Parlamentarnom budžetskom kancelarijom (PBK) unutar svoje strukture, kazao je koordinator Vestminsterske fondacije za demokratiju (VFD) u Crnoj Gori Marko Sošić. On je kazao da se u martu završava projekat između Skupppine i VFD, koje su 19. maja 2016. godine potpisale memorandum o razumijevanju u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije, u sklopu dvogodišnjeg projekta koji Vestminsterska fondacija za demokratiju sprovodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Ideja je potekla od samog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, a predložila ju je za podršku ambasada Velike Britanije Vestminsterska fondacija za demokratiju, koja ima iskustva u jačanju parlamentarnog finansijskog nadzora, na osnovu najboljih praksi britanskog parlamentargoma. Nakon pripremnih radnji, PBK je započela sa radom 16. septembra 2016. godine, pod okriljem VFD-a Čine je dvoje istraživača, prethodno zaposlenih u službi Odbora za ekonomiju, uz koordinaciju rada od strane predstavništva VFD-a u Crnoj Gori, pojasnio je Sošić za “Dan”.

Plan je da u početku istraživači budu angažovani od VFD-a i da prođu kroz intenzivan program obuka i pripreme probnih analitičkih proizvoda, da bi do kraja projekta postali sastavni dio Skupštine preko izmjena pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Skupštine, rekao je on.

“Rad ove kancelarije usmjeren je na pružanje podrške poslanicima u vršenju parlamentarne kontrole budžeta. Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, projektom se namjerava stvoriti stručno jezgro koje će omogućiti Skupštini da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem”, naveo je Sošić.

Projekat je u martu ove godine ušao u drugu fazu tokom koje će se raditi na prelasku budžetske kancelarije iz okrilja VFD-a u organizacionu strukturu Skupštine.

“Kancelarija je na raspolaganju svim poslanicima, koji joj se obraćaju zahtjevima za istraživanje, u skladu sa pravilnikom o radu Parlamentarne budžetske kancelarije, uz sopstveni proaktivni rad na teme koje smatra potrebnim i od koristi poslanicima”, zaključio je Sošić.

Istraživanja će biti dostupna javnosti

U dosadašnjem radu, PBK je pripremila petnaest probnih analitičkih proizvoda, istraživanja i prikaza, a istraživači su prošli i kroz brojne obuke i trening programe, kao i studijske posjete parlamentima i budžetskim kancelarijama drugih zemalja, kazao je Sošić.

“U pripremi je i internet stranica PBK preko koje će sva istraživanja biti dostupna i široj zainteresovanoj javnosti, kao vizuelizacijom podataka po 12 ključnih ekonomskih indikatora za petogodišnji period, i ona će biti redovno ažurirana. PBK je, između ostalog, pružila podršku poslanicima prilikom usvajanja Zakona o budžetu za 2017. godinu, kao i prilikom razmatranja važnih godišnjih izvještaja raznih institucija i zakona sa značajnijim fiskalnim uticajem”, rekao je on.

Dan

Check Also

Koliko najveće svjetske kompanije zarađuju po sekundi

Jeste li se ikad zapitali koja kompanija zarađuje najviše novca na svijetu? Title max je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *