Budžetska kancelarija do marta 2018.

Ukoliko Skupština usvoji izmjene pravilnika o sistematizaciji do marta 2018. godine, crnogorski parlament će biti prvi u regionu sa zvanično formiranom Parlamentarnom budžetskom kancelarijom (PBK) unutar svoje strukture, kazao je koordinator Vestminsterske fondacije za demokratiju (VFD) u Crnoj Gori Marko Sošić. On je kazao da se u martu završava projekat između Skupppine i VFD, koje su 19. maja 2016. godine potpisale memorandum o razumijevanju u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije, u sklopu dvogodišnjeg projekta koji Vestminsterska fondacija za demokratiju sprovodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Ideja je potekla od samog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, a predložila ju je za podršku ambasada Velike Britanije Vestminsterska fondacija za demokratiju, koja ima iskustva u jačanju parlamentarnog finansijskog nadzora, na osnovu najboljih praksi britanskog parlamentargoma. Nakon pripremnih radnji, PBK je započela sa radom 16. septembra 2016. godine, pod okriljem VFD-a Čine je dvoje istraživača, prethodno zaposlenih u službi Odbora za ekonomiju, uz koordinaciju rada od strane predstavništva VFD-a u Crnoj Gori, pojasnio je Sošić za “Dan”.

Plan je da u početku istraživači budu angažovani od VFD-a i da prođu kroz intenzivan program obuka i pripreme probnih analitičkih proizvoda, da bi do kraja projekta postali sastavni dio Skupštine preko izmjena pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Skupštine, rekao je on.

“Rad ove kancelarije usmjeren je na pružanje podrške poslanicima u vršenju parlamentarne kontrole budžeta. Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, projektom se namjerava stvoriti stručno jezgro koje će omogućiti Skupštini da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem”, naveo je Sošić.

Projekat je u martu ove godine ušao u drugu fazu tokom koje će se raditi na prelasku budžetske kancelarije iz okrilja VFD-a u organizacionu strukturu Skupštine.

“Kancelarija je na raspolaganju svim poslanicima, koji joj se obraćaju zahtjevima za istraživanje, u skladu sa pravilnikom o radu Parlamentarne budžetske kancelarije, uz sopstveni proaktivni rad na teme koje smatra potrebnim i od koristi poslanicima”, zaključio je Sošić.

Istraživanja će biti dostupna javnosti

U dosadašnjem radu, PBK je pripremila petnaest probnih analitičkih proizvoda, istraživanja i prikaza, a istraživači su prošli i kroz brojne obuke i trening programe, kao i studijske posjete parlamentima i budžetskim kancelarijama drugih zemalja, kazao je Sošić.

“U pripremi je i internet stranica PBK preko koje će sva istraživanja biti dostupna i široj zainteresovanoj javnosti, kao vizuelizacijom podataka po 12 ključnih ekonomskih indikatora za petogodišnji period, i ona će biti redovno ažurirana. PBK je, između ostalog, pružila podršku poslanicima prilikom usvajanja Zakona o budžetu za 2017. godinu, kao i prilikom razmatranja važnih godišnjih izvještaja raznih institucija i zakona sa značajnijim fiskalnim uticajem”, rekao je on.

Dan

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 19. april

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 19. april

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *