Riviera ipak preskupa

Hotel Riviera u Njivicama čija je imovina procijenjena na 7,95 miliona eura, nije prodat na javnoj licitaciji, iako se prethodnih dana za kupovinu hotelskog kompleksa interesovalo 50-ak firmi iz zemlje i inostranstva.

Interesovanje za kupovinu juče je iskazao i Đorde Mihaljević predstavnik kompanije iz Južne Afrike koja u toj zemlji ima rudnik zlata i lanac hotela. On je prisustvovao licitaciji u kancelariji javne izvršiteljke Jasminke Bajović u Herceg Novom.

On je za Radio Jadran rekao da želi da kupi Rivieru, “jer ovaj grad treba da oživi i dobije par dobrih hotela i da se turizam razvija”.

Potencijalni kupci sada vjerovatno čekaju drugo nadmetanje kada će početna cijena biti nešto manja od četiri miliona eura.

Firma Riviera Menagment and Development Resort (RMDR) koja je vlasnik hotela u Njivicama, zadužila se kod Adiko banke oko 11 miliona eura. Zbog nemogućnosti da vraćaju kredit koji sada sa kamatama iznosti nešto više od 11,66 miliona eura, hipotekami povjerilac Heta, prodaje imovinu putem javnog nadmetanja. U ovom izvršnom postupku prodaju samo objekte, koje su u vlasništvu Riviere, jer je zemljište dato samo na korišćenje.

Nadmetanje koje je zakazala Heta trebalo je da bude održano juče u kancelariji javne izvršiteljke Bajović, ali niko nije uplatio jem-stvo, koje iznosi deset odsto utvrđene vrijednosti nepo-kretnosti.

Riviera ima dugovanja lcoja u prosjeku iznose između 1.000 i 2.000 eura, prema još desetak firmi, kao i prema devetorici radnika kojima ni-jesu isplaćene plate i doprinosi za ovu, kao i doprinosi za četiri mjeseca prethodne godine. Oni su zbog toga pokrenuli sudski postupak u Osnovnom sudu u Herceg Novom.

Angažovan je vještak finansijske struke lcoji treba da utvrdi ukupnu sumu koja se duguje radnicima, a prvo ročište po njihovoj tužbi zakazano je za 12. jul.

Druga javna prodaja trebalo bi da bude zakazana najkraće za 15, a najduže za 30 dana. Ako se imovina Riviere ni tada ne proda, biće zakazano treće nadmetanje kada se nepokretnost može prodati za visinu duga, dakle za više od 11,66 miliona eura.

Check Also

Banke u Srbiji ostvarile rekordnih pola milijarde eura profita

Cjelokupan finansijski sektor u Srbiji, izuzev faktoringa, poslovao je pozitivno u 2017. godini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *