Krajem godine ponovo 1000 plus

Treća faza projekta 1000 plus stanova započeće krajem godine, kojom će 400 porodica riješiti stambeno pitanje.

“S obzirom na dinamiku pripremnih aktivnosti, treća faza projekta 1000 plus započeće krajem godine raspisivanjem javnih poziva za građevinare i građane”, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Canović.

Vrijednost

Kako je dodao, vrijednost projekta je 20 miliona eura, a prema procjenama koje su provjerene kroz implementaciju ovog projekta govorimo o okvirno 400 porodica koje će i u narednoj fazi moći da riješe Stambeno pitanje po povoljnim uslovima.

“Kao i u prethodnoj fazi, vodiče se računa o prioritetnim ciljnim grupama. Imajući u vidu iskustvo iz prethodnog projekta, poseb no će se definisati uslovi, naravno vodeći računa o interesima svih učesnika u projektu”, precizirao je sagovornik.

Saradnja sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope se, kako je istakao, uspješno nastavlja.

“Procedure vezane za način implementacije nOve faze projekta su u toku. Prije svega potrebno j e uraditi svoj evrsnu studiju sa svim elementima buduće faze projekta, na koju će upravljačka tijela Banke za razvoj Savjeta Evrope dati saglasnost. Visina kamatne stope je rezultat pregovora sa domaćim bankama koje će prijaviti učešće u projektu. S tim u vezi, vodiče se pregovori o dodatnom sniženju kamatne stope sa bankama koje iskažu interes za učešće u projektu. Naravno, očekujemo da ćemo postići dogovor koji će biti u interesu crnogorskih građana”, kazao je Canović.

Ministarstvo održivog razvoj a i turizma, kako je najavio, već priprema platformu koja će biti osnov za raspisivanje javnih poziva za građevinske kompanije i/ili druga pravna i fizička lica koja će ponuditi stanove, banke i građane.

“Ne možemo prejudicirati koje banke će se prijaviti za učešće u projektu”, kazao je Čanović naglašavajući da su u prethodnom projektu učestvovale skoro sve komercijalne banke na našem tržištu koje u portfoliju imaju stambene kredite.

Rokovi

On je objasnio i da vrijeme trajanja javnih poziva još nije određeno, ali rokovi dati u javnim pozivima za prethodnu fazu su bili primjereni.

Važno je, kako kaže, da što se tiče same procedure kao i u prethodnim fazama raspisuju tri j avna poziva i to j avni poziv za banke, preko kojih krajnji korisnici dobijaju kredite, javni poziv za lica (pravna i/ili fizička) koja će ponuditi stanove za prodaju i javni poziv za građane koji žele da kupe stanove iz ponude sredstvima kredita iz ugovora sa jednom od komercijalnih banaka koje učestvuju u projektu.

“Uspostavljeni model će možda pretrpjeti promjene u smislu poboljšanja na nivou tehničkih detalja, ali imajući u vidu daje ocijenjen uspješnim, cijenimo da će u osnovi biti isti”, kazao je Canović napominjući da je značajna podrška implementaciji projekta data od strane Notarske komore.

On vjeruje da će se ova saradnja nastaviti i u narednoj fazi. Canović podsjeća daje u prethodnoj fazi projekta od ukupno 674 građana koji su aplicirali za projekat, njih 376 sklopilo ugovore o kreditu, od čega prioritetne ciljne grupe 44, zaposleni u javnom sektoru 146, mladi bračni parovi 114 i ostali 72.

“Ukupna vrijednost kupljenih stanova iznosi oko 16 miliona eura, čime je ovaj projekat opravdao očekivanja. Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima predstavlja nastavak projekta 1000 plus koji je implementiran 2010-2011. godine, takođe u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope CEB, u skladu sanjihovim uslovima”, kazao je Canović.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Zetagradnja i Rastoder grade 220 stanova u Ljubljani

Spektra Invest u vlasništvu Izeta Rastodera je u Šiški, naspram Celovških dvora, počela da graditi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *