Glavni grad prodaje zgradu u centru za 1,57 miliona eura

Glavni grad objavio je Javni poziv za prodaju zgrade na uglu Njegoševe i Bokeške ulice. Početna cijena zgrade, u kojoj se nalazi Sala za vjenčanje, sa pripadajućim zemljištem, je 1,57 miliona eura.

Kako se navodi u Javnom pozivu, predmet prodaje je nepokretnost sa kojom raspolaže Glavni grad – Podgorica,  iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II, označena katastarskom parcelom broj 3848/2,  po načinu korišćenja zemljište ispod zgrade površine 223m2, stambena zgrada u osnovi površine 223m2, spratnosti P2N, koja se sastoji od posebnih djelova: PD1 poslovni prostor u prizemlju (P) površine 170m2, PD2 poslovni prostor na prvom spratu (P1) površine 174m2, PD3 poslovni prostor na drugom spratu (P2) površine 180m2 i PD4 poslovni prostor u potkrovlju (PN) površine 153m2.

Navedena nepokretnost nalazi se na uglu Njegoševe i Bokeške ulice u Podgorici, u zahvatu UP-a “Nova Varoš-Kvart E”-Izmjene i dopune.

Minimalni iznos naknade za nepokretnost koja je predmet prodaje iznosi  1.577.750,00 eura.

Opšti uslovi

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica.  Učesnici postupka dužni su kao garanciju učešća, dostaviti dokaz o uplati depozita u visini od 10% od ukupnog minimalnog iznosa naknade, na žiro račun Budžeta Glavnog grada – Podgorica br. 550-3574-31.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da sa Glavnim gradom zaključi ugovor o prodaji  nepokretnosti,  u roku od 15  dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima tendera – izboru najpovoljnijeg ponuđača. Naknada za nepokretnost koja je predmet prodaje plaća se u ukupnom iznosu, u roku od  osam dana od dana zaključenja ugovora sa uračunatim depozitom. Porez na promet nepokretnosti i troškove zaključenja ugovora, plaća kupac.

Otvaranje  ponuda sprovešće se dana 6. juna 2017.godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali Uprave za kadrove  u ulici Jovana Tomaševića 2A, u prisustvu ponuđača“, zaključuje se u Javnom pozivu.

Izvor, foto: Analitika

Check Also

Montenegr Airlines neće povećavati cijene karata

Iako su neke svjetske aviokompanije najavile da će podići cijene karata zbog rasta troškova za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *