Budva

Opština Budva mora da plati 361.400 eura

Opština Budva mora da plati CKB -u 361,4 hiljade eura sa zakonskom kamatom od marta prošle godine do isplate, navodi se u presudi sutkinje Dijane Raičković. Banka je tužila opštinu Budva zbog neosnovanog sticanja, jer je protokolom između opštine i kompanije “Gugi komerc” dogovoreno da se preostali iznos duga po kreditu od 2,3 miliona eura koji je podigla opština, naplati od ove kompanije.

Banka je skinula 400 hiljada sa računa “Gugi komerca”, radi čega je ova kompanija pokrenula postupak zbog, kako su tvrdili, skidanja novca bez naloga. Privredni sud je dva puta donosio presudu u korist “Gugija”, a drugi put je potvrdio i Apelacioni. Tužba “Gugija” bila i razlog prekidanja ovog postupka koji je započet još 2015. godine.

Protokolom o regulisanju međusobnih prava i obaveza koji je potpisala sa kompanijom “Gugi komerc”, opština Budva je priznala njihovo potraživanje u iznosu od 400 hiljada, za koji je iznos i umanjena obaveza opštine kod CKB-a. Banka je u međuvremenu tužbeni zahtjev sa prvobitnih 400 hiljada smanjila na 361,4 hiljade, jer je prije tri godine otpisala dio duga.

U tužbi CKB-a se navodi da je presudom u korist “Gugija” stavljen van snage dogovor koji je prethodio transakciji od 400 hiljada eura, što znači da je otpao pravni osnov ovog sticanja.

Sticanje bez osnovaje jednako iznosu za koji je kreditno zaduženje tuženog umanjeno bez uporišta u pravu, koje se uvećava za pripadajuću kamatu, počev od dana sticanja bez osnova pa do konačne isplate. Kreditno zaduženje opštine umanjeno je za 400 hiljada, a obaveza nijeizmirena, iz čega proizilazi da se neosnovano obogatio na račun banke stalo je u tužbi CKB-a.

Opština Budva je prije osam godina od CKB-a uzela kredit od 2,3 miliona eura, od čega je, prema navodima banke, ostalo nevraćeno spornih 361,4 hiljade eura.

Check Also

Uspješna poslovna 2017. godina za GRAWE osiguranje

GRAWE osiguranje a.d. Podgorica objavilo je rezultate poslovanja za najuspješniju poslovnu godinu tokom trinaest godina …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *