Izvršni direktor Helenik petroleuma Grigoris S. Stergioulis najavio širenje poslovanja

Prošle godine smo prošli kroz period stabilizacije s ciljem formiranja tokova gotovine za otplatu zajmova i stabilizaciju kompanije. Ta faza je sada završena i zadovoljni smo što je moguće proširenje naših poslovnih aktivnosti, izjavio je u intervjuu za Pobjedu izvršni direktor Helenik petroleuma Grigoris S. Stergioulis.

“U tom smislu prvo ćemo formirati tim koji će kreirati i sprovesti nove aktivnosti, čije rezultate očekujemo vrlo brzo. Drugi korak podrazumijeva angažovanje renomirane revizorske kuće koja će ispitati potencijalne investicije koje prevazilaze okvire naftnog biznisa i koja bi do sredine ljeta podnijela izvještaj o istom, a na osnovu kojih parametara ćemo pripremiti naš petogodišnji poslovni plan”, objasnio je Stergioulis.

Istakao je da je Sektor za međunarodne poslove uputio sve nove izvršne direktore kompanija iz grupe Helenik petroleum iz pet zemalja u kojima posluju (Crna Gora, Srbija, Makedonija, Bugarska i Kipar) da što prije predlože nove poslovne mogućnosti.

Lično ću pratiti te aktivnosti”, rekao je Stergioulis.

POBJEDA: Da li ste zadovoljni poslovanjem Helenik petroleum grupe?

STERGIOULIS: Vrlo sam zadovoljan rezultatima koje je Helenik petroleum grupa postigla prošle godine. To je bila najbolja poslovna godina za HP ikada iz tri razloga. Kao prvi razlog bih naveo da su u svim našim aktivnostima, koje uključuju rafinerije, petrohemiju, marketing i internacionalne djelove grupe ostvareni pozitivni rezultati. Drugi razlog je što grupa započinje novi naftni biznis da bismo stabilizovali i povećali proizvodnju, što će biti velika prednost u odnosu na konkurenciju. Treći razlog je što smo ostvarili cash flow, a četvrti, ali ne i posljednji je što smo uspjeli da obezbijedimo finansiranje, odnosno zajmove po vrlo konkurentnim kamatnim stopama. Sada je kompanija veoma jaka na domaćem i stranom tržištu.

Međutim, priroda mog posla mi ne dozvoljava da budem zadovoljan. Sa ove tačke gledišta, inicirali smo i insistiramo na preduzimanju novih poslovnih aktivnosti od strane rukovodećeg tima naših poslovnih jedinica, što se odnosi i na novi rukovodeći tim Jugopetrola, kako bi naše rafinerije radile efikasnije, a ljudi preispitali međunarodnu poslovnu politiku, tačnije oblast prodaje i marketinga. Naglašavam riječ međunarodnu, jer 60 odsto naše proizvodnje i prihoda dolazi iz inostranstva. Posljednja važna stvar i naše najveće zadovoljstvo je što sada imamo takve tokove gotovine koji nam omogućavaju da proširimo poslovne aktivnosti, odnosno da razmišljamo gdje se sredstva mogu uložiti.

POBJEDA: Zahvaljujući Jugopetrolu, Helenik petroleumje u Crnoj Gori prisutan 15 godina. Da li ste zadovoljni poslovnom politikom i saradnjom sa Vladom?

STERGIOULIS: Problemi postoje u svakom odnosu, pa tako i u ovom. Dobri parovi rješavaju probleme. Ovdje smo da razgovaramo i posljednjih godina smo posjećivali Crnu Goru i namjeravamo da se ponovo susretnemo sa svakim zvaničnikom kojegje potrebno posjetiti, u cilju rješavanja bilo kojeg problema. Mislim da problemi u Crnoj Gori nijesu vrlo ozbiljni i da uz dobru volju i razgovor svi mogu biti riješeni brzo. Spremni smo da čujemo primjedbe crnogorskih zvaničnika i siguran sam da su i oni spremni da čuju našu stranu. Već sam naglasio da je Helenik petroleum prošao kroz period stabilizacije po čemu se i prepoznaje naše prisustvo u Crnoj Gori. Novi izvršni direktor Jugopetrola Antonis Semelides ima zadatak da kompaniju vodi kaširenju poslovnih aktivnosti.

POBJEDA: Jugopetrol je najveća inostrana poslovna jedinica u okviru Helenik petroleum grupe. Koliko ste zadovoljni tržišnim udjelom na crnogorskom tržištu i poslovnim rezultatima?

STERGIOULIS: Zadovoljan sam sa poslovanjem Jugopetrola. Poslovni rezultati su dobri, u smislu naše planirane transformacije od naftne kompanije u energetsku kompaniju. Želimo da budemo dio svih energetskih aktivnosti. Crna nGora ima toliko mnogo razvojnih mogućnosti i naš cilj je da ih ispitamo i postanemo sve jači. Vjerujemo u saradnju, prijateljstvo i u pobjedničku interakciju. Smatramo da su građani Crne Gore zadovoljni visokom tehnologijom i kvalitetom naših proizvoda, raspolažemo tehnologijom koja je ispred konkurencije i sada smo brend u Crnoj Gori. Ono što do sada nije viđeno, a na nama je da dokažemo, je da možemo da budemo dio energetske integracije Crne Gore i da imamo vrlo važnu ulogu u tom procesu.

POBJEDA: U kojoj fazi je prošlogodišnji plan rebrandiranja benzinskih pumpi u Crnoj Gori?

STERGIOULIS: Dobili smo sva potrebna odobrenja i sprovođenje projekta će početi vrlo brzo. Do kraja godine imaćemo mogućnost ne samo da renoviramo veliki broj benzinskih stanica već imamo i dobru ideju kako da napravimo benzinske stanice budućnosti. Građani Crne Gore će biti zadovoljni, što će biti prvi koji će se uvjeriti kakav će biti život u budućnosti.

POBJEDA: Kompanije Helenik petroleuma posluju u pet zemalja. Za koju kompaniju smatrate da je najperspektivnija sa stanovišta tekućeg i budućeg poslovanja?

STERGIOULIS: Dvije kompanije na koje smo izuzetno ponosni su kompanije u Crnoj Gori i na Kipru. Iz tog razloga smo poslali Kipranina da upravlja kompanijom u Crnoj Gori.

POBJEDA: Kako se odnosi Odbor Helenik petroleuma prema zaposlenima i da li smatrate da ste društveno odgovorna kompanija?

STERGIOULIS: S obzirom na specifičnosti posla kojim se bavimo, Helenik petroleum ima posebnu odgovornost prema građanima, okolini i svojim zaposlenima. Jedini način da povećamo produktivnost je kombinacijom elementa koji se odnose na ljudski faktor, mašine i tehnologiju. Kada su u pitanju rafinerije i maloprodaja, želimo da naš radnik bude mudar, što podrazumijeva kombinaciju znanja, tehnologije i alata potrebnih za što efikasnije obavljanje posla. Najveća vrijednost naše kompanije su ljudi.

Druga važna stvar je društveno odgovorno poslovanje i u tom smislu su sve naše kompanije dobile instrukcije da razvijaju socijalni program, što ćemo u potpunosti podržati. Helenik petroleum vodi otvorenu politiku prema društvu i smatramo da mediji imaju značajnu ulogu u ovom procesu, jer ne samo da prenose naše poruke, već za- hvaljujući upravo medijima do bijamo povratnu informaciju od društva. Ova razmjena ideja i informacija je vrlo korisna jer se na taj način možemo bliže upoznati sa situacijom.

POBJEDA: Da li program stipendiranja 25 studenata iz šest zemalja podrazumijeva zaposlenje u članicama Helenik petroleum grupe?

STERGIOULIS: Vjerujemo da ćemo odigrati važnu ulogu u predstojećoj energetskoj transformaciji u okviru EU. Balkan predstavlja južnu kapiju Evrope, što znači da nam trebaju obrazovani ljudi koji se razumiju u ekonomiju, poslovanje, zakon, tehnologiju i cjelokupni sektor energetike. Zato smo odlučili da uložimo značajna sredstva u ljude iz svake zemlje u kojoj poslujemo i da ih podržimo i odobrimo stipendije za specijalizaciju za svaki aspekt poslovanja u energetici. Uvjeren sam da će ljudi iz Crne Gore željno podržati ove napore. Obavijestili smo univerzitete u Pireju i na Kritu da uzmu u obzir da je ovaj program namijenjen za ljude iz svake zemlje u kojoj posluje Helenik petroleum. Naše kompanije će zaposliti najbolje od tih studenata kako bi se povećao broj visoko kvalifikovanih zaposlenih i kako bi sve naše aktivnosti bile u skladu sa najvišim standardima.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Investitori povukli 380 miliona dolara iz italijanskih fondova

Investitori su povukli prošle sedmice rekordnih 380 miliona dolara iz italijanskih fondova kapitala strahujući od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *