Usvojen Lex Agrokor: Ovo su pet ključnih tačaka

Iako je prošlo samo nekoliko sati od izglasavanja Zakona o postupku vanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku u Saboru, on je već objavljen u Narodnim novinama.

To znači da će taj Zakon, u medijima nazvan ‘LexAgrokor’, u petak stupiti na snagu. Od 131 zastupnika, ruku su za zakon digla 83 zastupnika dok ih je protiv bilo 46. Dva zastupnika bila su suzdržana.

1. Zakon za kompanije s 5000 ljudi i 7,5 mlrd. kn duga

Zakon se odnosi na kompanije od sistemskog značaja za RH, a to su kompanije koje samostalno ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima kumulativno ispunjavaju dva uslova – da zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika te da postojeće obveze takve kompanije iznose više od 7,5 milijardi kuna na dan podnošenja prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave.

2. Postupak može pokrenuti dužnik ili povjerilac

Predlog za otvaranje postupka vanredne uprave može podnijeti dužnik te povjerilac dužnika ili dužnikovih povezanih i zavisnih društava, ali opet uz saglasnost dužnika. Uime dužnika predlog može podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje dužnika, član uprave ili upravnog odbora dioničkog društva ili član nadzornog odbora ako nema osoba ovlaštenih za zastupanje.

3. Na predlog Vlade imenuje se vanredni komesar

Ako do tog predloga dođe, Trgovački sud na prijedlog Vlade imenuje vanrednog komesara koji zastupa dužnika. On može imati zamjenike, a u roku od 30 dana od imenovanja bira i savjetnika za restrukturiranje te po potrebi revizore i ostale savjetnike. Imenuje se i savjetodavno tijelo od pet članova, a jedan je predstavnik radnika, te povjerilačko vijeće sastavljeno od predstavnika povjerilaca.

4. Ako u 15 mjeseci ne bude nagodbe, otvara se stečaj

U roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka vanredne uprave komesar uz saglasnost povjerilačkog vijeća može predložiti namirenje povjerilaca nagodbom, a rok je moguće produžiti još tri mjeseca. Ako unutar tih maksimalno 15 mjeseci ne dođe do nagodbe dužnika i povjerilaca, može se odlučiti da se okonča postupak vanredne uprave i otvori stečajni postupak.

5. Novi povjerioci imaju pravo prednosti namirenja

Novi povjerioci koji su finansirali dužnika u postupku vanredne uprave imaju pravo prednosti namirenja i u slučaju da postupak vanredne uprave ne bi uspio i da se nakon toga otvara stečaj. Dakle, kada kompanija koja se nalazi u postupku vanredne uprave uzme kredit koji ima status najstarijeg potraživanja, zadržaće taj status najstarijeg potraživanja i ako kompanija ipak ode u stečaj, navodi Večernji list.

Check Also

Koliko najveće svjetske kompanije zarađuju po sekundi

Jeste li se ikad zapitali koja kompanija zarađuje najviše novca na svijetu? Title max je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *