Država se zadužila 15 miliona kod Prve banke

Vlada je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost Ministarstvu finansija, na čijem je čelu Darko Radunović, da sklopi kreditni aranžman od 15 miliona eura sa Prvom bankom.

To je navedeno u informaciji o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu, sa predlogom ugovora o kreditu, koju je na jučerašnjoj sjednici usvojila Vlada.

Za potpisivanje ugovora o kreditu sa Prvom bankom Vlada je ovlastila ministra finansija Radunovića, koji je na tu funkciju došao sa pozicije glavnog izvršnog direktora Prve banke. Radunović je od marta 2014. godine, do imenovanja na mjesto ministra, 28. novembra prošle godine, bio direktor Prve banke.

“Ministarstvo finansija je pokrenulo pregovore kako sa inostranim, tako i sa domaćim finansijskim institucijama, u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava. Nakon zaključenja aranžmana sa Sosijete Ženeral bankom Montenegro, usaglašenim uslovima sa Komercijalnom bankom a.d. Budva i NLB bankom, na sastancima sa Prvom bankom Crne Gore postignut je dogovor da u cilju finansiranja budžeta za 2017. godinu banka odobri dugoročni kredit od 15 miliona eura”, navedeno je u informaciji koju je juče usvojila Vlada.

Kredit će se otplaćivati po kamatnoj stopi od 3,9 odsto godišnje, plus šestomjesečni EURIBOR plus 3,9 odsto godišnje na 60 mjeseci, odnosno pet godina, u jednakim kvartalnim ratama, uz mjesečni obračun i plaćanje kamate.

“Ministarstvo finansija smatra da su uslovi za zaduženje kod Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica osnovana 1901. godine prihvatljivi, te smo sa bankom usaglasili i nacrt ugovora o kreditu”, navedeno je u informaciji.

Zakonom o budžetu za ovu godinu, Vlada je planirala da se za potrebe obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 455 miliona eura, od čega za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu do 221 milion, za potrebe finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do 200 miliona, kao i još 34 miliona za potrebe stvaranja fiskalne rezerve. Plan je da se nedostajuća sredstva obezbijede kroz aranžmane sa Kineskom Eksim bankom, sa Međunarodnim finansijskim institucijama, emisijom obveznica na inostranom tržištu; izdavanjem domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama.

Podigli 50 miliona

Od početka godine Vlada se kod komercijalnih banaka zadužila za ukupno 35 miliona eura, a računajući i kredit kod Prve banke zaduženje kod poslovnih banaka, za dva i po mjeseca iznosi ukupno 50 miliona.
Radi se o tri kredita, od kojih su dva po 15 miliona eura kod Sosijete ženeral banke Montenegro i NLB banke, kao i još pet miliona eura kod Komercijalne banke AD Budva. Kreditni aranžmani otplaćivaće se na period od pet godina po kamatnoj stopi od 3,9 odsto, plus šestomjesečni EURIBOR.

Izvor: Dan

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 19. april

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 19. april

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *