Sava Re očekuje 33 miliona eura profita u tekućoj godini

Slovenačka osiguravajuća kompanija Sava Re saopštila je juče da planira da postigne konsolidovani neto profit u rasponu 31-33 miliona EUR u 2017. odnosno ostvari prinos na kapital veći od 10%.

Kompanija planira konsolidovanu bruto obračunatu premiju od 494 miliona EUR, saopštila je Sava Re putem Ljubljanske berze. Rast je planiran prije svega na inostranim tržištima – očekuje se rast od 4% u neživotnim osiguranjima i 6% u životnom osiguranju. Prošle godine ovaj reosiguravač je zabilježio bruto premiju od 490 miliona EUR što je rast od 0,8% na godišnjem nivou i 0,4% više u odnosu na plan. Prošle godine, Sava Re je sprovela merdžer svojih osiguravajućih firmi u okviru EU, dok je u novembru objedinjena kompanija počela da radi na tržištu Slovenije i Hrvatske. Trenutna tržišna kapitailzacija Save Re na Ljubljanskoj berzi iznosi oko 275 miliona EUR.

Check Also

Za građane zemalja Balkana od 2021. godine novi režim za ulazak u EU

Državljani zemalja Zapadnog Balkana će od 2021. godine morati preko interneta od EU da traže …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *