Predstavljamo: Sofverska podrška za praćenje ključnih indikatora performansi

U uslovima sve oštrije konkurencije i sve bržih promjena na tržištu, poslovne organizacije su u poziciji permanentne potrage za rješenjima koja će obezbijediti dugoročnu prednost.

U bankarskom poslovanju, kao rezultat potrebe da se unaprijede poslovni procesi i ostvare ciljevi nastaju napredna softverska rješenja kao što su CRM, granting, scoring i KPI rješenja. Banke koje su se strateški opredijelile da analiziraju svoj organizacioni potencijal i resurse u cilju investiranja u sofisticirana sofverska rješenja prepoznate su kao inovativne i postaju dominantne na tržištu.

Crnogorsko bankarsko tržište sa 15 banaka i 6 mikrofinansijskih institucija spada među kompetitivnija tržišta u regionu. Zato lokalne banke počinju sa uvođenjem sve naprednijih mehanizama za unapređenje poslovanja. Precizno definisanje i uvođenje ključnh indikatora performansi i odabir odgovarajuće softerske podrške za konkretan segment, odrediće bankarske lidere i na lokalnom tržištu.

Ključni indikatori performansi (eng. key performance indicators – KPI) su kvalitativni i kvantitativni pokazatelji koji obezbjeđuju procjenu stepena realizacije određenog cilja, kao i brzinu, vrijeme ili rok ostvarenja zadataka. Ključni indikatori performansi treba da budu tačni, razumljivi, pravovremeni i orijentisani na ostvarenje cilja. Specijalizovane metrike obezbjeđuju praćenje progresa ključnih poslovnih indikatora posmatranih kroz određeni period.

U cilju efikasnog i jednostavnog upravljanja poslovnom kulturom, motivacijom i drugim psihološkim elementima neophodno je:

 1. odraditi pažljiv izbor KPI
 2. omogućiti efikasnu, brzu i očiglednu vizualizaciju KPI pokazatelja koji se odnose na pojedince ili na organizacione jedinice (npr. filijale), čitljivu i dostupnu u realnom vremenu na ekranu, u e-mailu ili elektronskom dokumentu
 3. sprovoditi politiku ljudskih resursa na bazi svima dostupnih i očiglednih pokazatelja (nagrađivanje, unapređenje, isticanje rezultata)

Osnovne karakteristike personalizovanog softverskog rješenja “Performance measurement”

Personalizovano KPI softversko rješenje kreirano je na osnovu višegodišnjeg iskustva u sferi IT-a, poslovne analize i konsaltinga u bankarskom sektoru. Razvijeno je na osnovu iskustva stečenih na sličnim projektima u Holandiji i Italiji, u saradnji sa psihologom mr. Radojem Cerovićem, ekspertom u domenu poslovnog upravljanja, odnosa sa javnošću i političkog marketinga.

“Performance measurement”  je intelektualno vlasništvo firme Cyber Co. doo, čiji tim obezbjeđuje brzu implementaciju rješenja, usklađivanja KPI-a sa specifičnim klijentovim potrebama, precizno korisničko upustvo i trening za zaposlene. Rješenje je potpuno konkurentno rješenjima velikih SW kuća, a cijenom znatno pristupačnije bankama na domaćem tržištu.

Osnovne karakteristike rješenja su:

 • jednostavno uvođenje i  modifikacija ključnih indikatora performansi
 • transparentnost rezultata
 • preciznost mjerenja
 • praćenje i evaluaciju definisanih KPI-ja
 • upoređivanje performansi
 • implementaciju i realizaciju stimulativnih ciljeva za zaposlene
 • značajnu podršku HR domenu

Funkcionalnosti “Performance measurement” softverskog rješenja:

“Performance measurement” obezbjeđuje sofisticiran i pregledan uvid u KPI po svim hijerarhijskim nivoima i organizacionim cjelinama. Pristup rješenju omogućen je korisnicima na osnovu prethodno definisanih prava pristupa u skladu sa njihovim opisom posla i potrebama radne pozicije. Rješenje je podijeljeno na tri segmenta:

 1. Executives reports and KPIs je snažan softverski modul namijenjenih srednjem i višem menadžmentu za jednostvano praćenje i upoređivanje ključnih segmenata poslovajna
 1. Sales quality KPIs je mehanizam podrške namijenjen prvenstveno zaposlenima. Ovaj detaljan modul daje mogućnost zaposlenima da sami prate svoje rezultate, a menadžerima daje dubinsku analizu i vizuelni prikaz pojedinačnih rezultata. Modul dodatno obuhvata popularne komercijalne KPI-e kao što su coverage ratio, equipment rate, attrition rate, credit rating i sl.
 1. Sales quantity KPIs– je modul koji sa prethodna dva segmenta organizaciji obezbjeđuje kompletan uvid u Retail/SME i Corporate performanse i bavi se analizom kvantitativnog segmenta (production rate, operation efficiency i sl.)

Svaki modul softverskog rješenja “Performance measurement” sadrži ključne indikatore performansi posmatranog segmenta, nivoa i perioda.

Više informacija možete dobiti upitom na email: [email protected]  

Detaljniji uvid u rješenje obezbijeđen je kroz multimedijalni zapis:

Check Also

Kinezima ne daju dozvolu za dio trase

Ministarstvo održivograzvoja i turizma (MTOR) odbilo je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poddionice …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *