Ilustracija

1000+: Građani do sada predali 638 aplikacija

Građani su u projektu Hiljadu plus stanova bankama do sada predali 638 aplikacija za dugoročni stambeni kredit. Prema podacima sa sajta posvećenog projektu, www.1000plus.me, najveći broj aplikacija građani su predali u Societe Generale, NLB i CKB, a u projektu učestvuju i Erste, Prva, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Javni poziv za građane raspisan je 21. marta i otvoren je mjesec.

Najviše aplikacija je predato prvog dana javnog poziva 383, odnosno tokom prve sedmice 532.

Do sada je od prioritetnih grupa stiglo 50 aplikacija”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu.

Od toga je 39 aplikacija samohranih roditelja, tri osoba sa invaliditetom, pet porodica čiji su članovi osobe sa invaliditetom i po jedna aplikacija mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa smetnjama u razvoju i žrtve nasilja u porodici.

Nezavisno od definisanih ciljnih grupa od kojih su 40 odsto zaposleni u javnoj upravi, 30 odsto mladi bračni parovi do 35 godina starosti i 30 odsto ostali, prioritetne ciljne grupe su samohrani roditelji i staratelji, osobe sa invaliditetom, odnosno porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici”, navodi se u saopšenju.

U skladu sa Odlukom o dojeli dugoročnih kredita, ukoliko se u toku preraspodjele odobrenih zahtjeva za dodjelu kredita u okviru jedne ciljne grupe ne popuni određeni udio, u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva, zahtjevi se prenose u udio naredne grupe, do popunjavanja ukupnog broja odobrenih zahtjeva.

Dugoročni hipotekarni kredit u projektu Hiljadu plus odobrava se na period od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99 odsto i učešće od pet odsto.

Ta kamatna stopa je dva odsto niža od najniže tržišne kamatne stope za stambene kredite. Takođe učešće u ovom projektu je pet odsto za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20 odsto. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5 odsto od vrijednosti kredita, dok je obrada aktuelnih bankarskih kredita između jedan i 1,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

U pregovorima sa Notarskom komorom, kako se dodaje, dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje ugovora u ovom projektu bude 50 odsto niža od uobičajene.

Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama”, navodi se u saopštenju.

Planirano je da u okviru projekta od 400 do 500 porodičnih domaćinstava riješi stambeno pitanje.

Na javni poziv za građevinske kompanije prijavilo se 20 kompanija sa ukupno 815 stanova, a uslove je zadovoljilo 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana.

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za odobravanje kredita kod banke kod koje su aplicirali, dokumentaciju mogu predati u drugoj banci, s obzirom da u zavisnosti od kreditne politike banke, klijent u jednoj banci ne može, dok u drugoj može biti kreditno sposoban”, objašnjeno je u saopštenju.

Podnosioci zahtjeva za kredit koji ne zaključe ugovor o kreditu, odnosno ugovor o kupoprodaju stana, u roku od dva mjeseca od dobijanja vaučera biće isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti podnosioci zahtjeva koji su na listi čekanja.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru, koji će nakon detaljne analize i ocjene dokumentacije rangirati listu, na osnovu koje će se utvrditi konačna lista korisnika kredita kojima će se dodijeliti vaučeri, u skladu sa kojim potpisuju predugovor sa građevinskom kompanijom.

Projekat je vrijedan 20 miliona eura, od čega polovinu obezbjeđuje država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), a 45 odsto iznosa pozvane komercijalne banke. Građani će sopstvenim učešćem obezbijediti pet odsto iznosa.

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *