Ilustracija

1000+: Građani do sada predali 638 aplikacija

Građani su u projektu Hiljadu plus stanova bankama do sada predali 638 aplikacija za dugoročni stambeni kredit. Prema podacima sa sajta posvećenog projektu, www.1000plus.me, najveći broj aplikacija građani su predali u Societe Generale, NLB i CKB, a u projektu učestvuju i Erste, Prva, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Javni poziv za građane raspisan je 21. marta i otvoren je mjesec.

Najviše aplikacija je predato prvog dana javnog poziva 383, odnosno tokom prve sedmice 532.

Do sada je od prioritetnih grupa stiglo 50 aplikacija”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu.

Od toga je 39 aplikacija samohranih roditelja, tri osoba sa invaliditetom, pet porodica čiji su članovi osobe sa invaliditetom i po jedna aplikacija mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa smetnjama u razvoju i žrtve nasilja u porodici.

Nezavisno od definisanih ciljnih grupa od kojih su 40 odsto zaposleni u javnoj upravi, 30 odsto mladi bračni parovi do 35 godina starosti i 30 odsto ostali, prioritetne ciljne grupe su samohrani roditelji i staratelji, osobe sa invaliditetom, odnosno porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici”, navodi se u saopšenju.

U skladu sa Odlukom o dojeli dugoročnih kredita, ukoliko se u toku preraspodjele odobrenih zahtjeva za dodjelu kredita u okviru jedne ciljne grupe ne popuni određeni udio, u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva, zahtjevi se prenose u udio naredne grupe, do popunjavanja ukupnog broja odobrenih zahtjeva.

Dugoročni hipotekarni kredit u projektu Hiljadu plus odobrava se na period od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99 odsto i učešće od pet odsto.

Ta kamatna stopa je dva odsto niža od najniže tržišne kamatne stope za stambene kredite. Takođe učešće u ovom projektu je pet odsto za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20 odsto. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5 odsto od vrijednosti kredita, dok je obrada aktuelnih bankarskih kredita između jedan i 1,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

U pregovorima sa Notarskom komorom, kako se dodaje, dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje ugovora u ovom projektu bude 50 odsto niža od uobičajene.

Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama”, navodi se u saopštenju.

Planirano je da u okviru projekta od 400 do 500 porodičnih domaćinstava riješi stambeno pitanje.

Na javni poziv za građevinske kompanije prijavilo se 20 kompanija sa ukupno 815 stanova, a uslove je zadovoljilo 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana.

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za odobravanje kredita kod banke kod koje su aplicirali, dokumentaciju mogu predati u drugoj banci, s obzirom da u zavisnosti od kreditne politike banke, klijent u jednoj banci ne može, dok u drugoj može biti kreditno sposoban”, objašnjeno je u saopštenju.

Podnosioci zahtjeva za kredit koji ne zaključe ugovor o kreditu, odnosno ugovor o kupoprodaju stana, u roku od dva mjeseca od dobijanja vaučera biće isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti podnosioci zahtjeva koji su na listi čekanja.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru, koji će nakon detaljne analize i ocjene dokumentacije rangirati listu, na osnovu koje će se utvrditi konačna lista korisnika kredita kojima će se dodijeliti vaučeri, u skladu sa kojim potpisuju predugovor sa građevinskom kompanijom.

Projekat je vrijedan 20 miliona eura, od čega polovinu obezbjeđuje država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), a 45 odsto iznosa pozvane komercijalne banke. Građani će sopstvenim učešćem obezbijediti pet odsto iznosa.

Check Also

Najveći dužnici kasne sa otplatom poreskog duga

Ukupan reprogramirani dug za 30 najvećih poreskih dužnika iznosi skoro 64 miliona eura, od čega …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *