Projekat 1000+: Građani dostavili još 69 aplikacija

Građani su u projektu Hiljadu plus stanova, u drugoj sedmici predaje dokumentacije, dostavili 69 aplikacija. Prema podacima sa sajta posvećenog projektu, www.1000plus.me, u ponedjeljak su predate 23 aplikacije, u utorak i četvrtak po 11, u srijedu osam, a u petak 16 prijava.

Građani su u projektu Hiljadu plus stanova, u prvoj sedmici predaje dokumentacije, koja je počela 21. marta, dostavili 532 aplikacije.

Građani za dugoročni hipotekarni kredit mogu do 21. aprila aplicirati u bankama koje učestvuju u projektu – Crnogorska komercijalna banka CKB, Erste, NLB, Prva, Societe Generale Montenegro, Lovćen i Komercijalna banka Budva.

Aplikacije se predaju od ponedjeljka do petka od osam sati do 15 sati u filijalama banaka u devet crnogorskih gradova iz kojih je prijavljeno ukupno 16 građevinskih kompanija koje učestvuju u projektu Hiljadu plus.

Sva šifrirana dokumentacija sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije se dnevno objavljuje na sajtu projekta www.1000plus.me, tako da građani u svakom trenutku mogu da provjere status svoje aplikacije.

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru, koji će nakon detaljne analize i ocjene dokumentacije rangirati listu, na osnovu koje će se utvrditi konačna lista korisnika kredita kojima će se dodijeliti vaučeri, u skladu sa kojim potpisuju predugovor sa građevinskom kompanijom.

Rangiranje podnijetih zahtjeva obavlja Projektni odbor u odnosu na vrijeme podnošenja i na ispunjenost uslova koji su definisani u javnom pozivu za građane.

Projektni odbor raspoređuje podnijete zahtjeve ciljnim grupama, odnosno 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba imaju do 35 godina starosti i 30 odsto ostalim korisnicima do konačne potošnje sredstava obezbijeđenih projektom.

Nezavisno od te podjele prioritet, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva, imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osoba sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

U projektu učestvuje 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana, od čega 641 u Podgorici, po dva u Cetinju i Ulcinju, 47 u Nikšiću, osam u Pljevljima, 11 u Plužinama, jedan u Mojkovcu, 25 u Bijelom Polju i 16 u Herceg Novom.

Projekat je vrijedan 20 miliona EUR, od čega polovinu obezbjeđuje država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope CEB, a 45 odsto iznosa pozvane komercijalne banke. Građani će sopstvenim učešćem obezbijediti pet odsto iznosa.

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *