1000+: Moguć kredit uz grejs period do jedne godine za kupovinu stana u izgradnji

Ministarstvo održivog razvoja i turizma objaviće sjutra poziv za građane za učešće u projektu 1.000 plus stanova. Ono što nije bilo definisano javnim pozivom, a što je u pregovorima sa bankama dogovoreno, jeste da je predviđena mogućnost da banka može krajnjem korisniku kredita odobriti grejs period do 12 mjeseci za kupovinu stambenog objekta u izgradnji, ukoliko je potrebno prenijeti investitoru sredstva kredita prije završetka pomenutog objekta. Prijava će početi u ponedjeljak 21. marta, a javni poziv će trajati 30 dana. U ponudi će biti ukupno 753 stana, a najviše ih je u Podgorici – 641.

Cijene stanova biće između 500 i 1.200 eura. Najjeftiniji su u Plužinama, a najskuplji u Podgorici.

Riječ je o stanovima u devet crnogorskih opština, koje će graditi 16 građevinskih kompanija. Planirana su 33 objekta, od kojih je završeno njih sedam, dok je krajnji rok za izgradnju svih objekata druga polovina 2017. godine.

Zainteresovani građani će stanove moći da kupe u Podgorici (641), Nikšiću (47), Bijelom Polju (25), Herceg Novom (16), Plužinama (11) Pljevljima (8), Ulcinju i Cetinju po dva i u Mojkovcu jedan.

Ponude za učešće dostavilo je ukuno osam komercijalnih banaka.

“Nakon razmatranja dostavljenih ponuda, pozvali smo sve banke na pregovore i dogovorili konačne uslove za realizaciju projekta, i to: fiksnu kamatnu stopu od 3,99 odsto na godišnjem nivou, troškovi obrade kreditnog zahtjeva jednokratno 0,4 odsto ukupnog iznosa odobrenog kredita, period otplate 20 godina i uz učešće krajnjeg korisnika u iznosu od najmanje pet odsto vrijednosti ugovora o kreditu”, navodi se u prijedlogu za uspostavljanje poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 1000+ stanova, sa prijedlogom zaključaka koji je juče razmatrala Vlada.

Banke koje su se prijavile za učešće u projektu su Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, Komercijalna banka a.d. Budva, Lovćen banka a.d. Podgorica, NLB banka a.d. Podgorica, Erste banka a.d. Podgorica, Prva banka a.d. Podgorica, Societe Generale Montenegro banka a.d. i Hypo Alpe Adria Bank a.d. Podgorica.

“U međuvremenu Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma dobili su obavještenje od Hypo Alpe Adria Banke da odustaju od učešća u Projektu 1000+, usljed nemogućnosti da usklade svoju kreditnu politiku sa načelima koja su ovim projektom propisana”, kazali su u Vladi.

Evo koje će banke učestvovati u realizaciji projekta, sa utvrđenim uslovima.

+

U cilju što efikasnije realizacije projetka, u pregovorima sa bankama utvrđen je Prijedlog Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim su, osim osnovnih finansijskih paramatera za odobrenje dugoročnih stambenih kredita krajnjim korisnicima, definisane procedure, postupak i način realizacije Projekta.

Ono što nije bilo definisano javnim pozivom, a što je u pregovorima sa bankama dogovoreno, jeste da je predviđena mogućnost da banka može krajnjem korisniku kredita odobriti grejs period do 12 mjeseci za kupovinu stambenog objekta u izgradnji, ukoliko je potrebno prenijeti investitoru sredstva kredita prije završetka pomenutog objekta. U roku trajanja grejs perioda krajni korisnik kredita će Banci plaćati kamatu na mjesečnom nivou“, ističu u Vladi.

Dalje definisano je da će Vlada Crne Gore kroz poseban kreditni aranžman ustupiti sredstva kreditnog aranžmana CEB-a, komercijalnim bankama na period od 20 godina, sa grejs periodom od tri godine, po kamatnoj stopi od 0,75 odsto fiksno godišnje, što predstavlja subvencioniranu kamatnu stopu od strane Vlade Crne Gore, što će biti regulisano posebnim Ugovorom o prenosu sredstava, koji će biti Vladi dostavljen na usvajanje nakon okočanja javnog poziva za građane, i utvrđivanja ukupno potrebnih sredstava za realizaciju.

Struktura stana koju korisnik može da kupi kreditnim sredstvima dodijeljenim u skladu sa ovom odlukom, određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, i to za jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo –garsonjera ili jednosoban stan, površine od 24 metra kvadratna do 46 metra kvadratna, bračne supružnike kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina starosti bez djece –jednosoban ili dvosoban stan, površine od 47 metra kvadratna do 60 metra kvadratna, tročlano porodično domaćinstvo–jednosoban ili dvosoban stan, površine od 61 metra kvadratna do 73 metra kvadratna, četvoročlano porodično domaćinstvo – dvosoban ili trosoban stan, površine od 74 do 88 metara kvadratnih i porodično domaćinstvo sa više od četiri člana – trosoban ili veći stan, maksimalne površine do 99 metra kvadratna.

Korisnik može da kupi stambeni objekat površine manje od 24 metra kvadratna, ali ne manje od 10 po članu porodičnog domaćinstva, odnosno ne manji od 20, ako je korisnik samac.

Korisnik takođe može kupiti i stambeni objekat veće površine od maksimalne, ali ne više od 15 metara kvadratnih.

Izvor: CdM

Check Also

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 16. oktobar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *