Komercijalna banka ad Budva obilježava dvije decenije poslovanja

Komercijalna banka ad Budva ove godine obilježava dvadesetogodišnjicu prisustva na crnogorskom tržištu, a iz banke su tim povodom poručili da u narednom periodu žele da grade banku koja će biti značajniji tržišni učesnik.

Ovih 20 godina obilježavamo i gajimo kao zalogu nove budućnosti, novih strateških opredjeljenja i vizija. Sigurnost i stabilnost izgrađenu u ovom periodu želimo da očuvamo, ali i mnogo toga u narednom periodu da promijenimo“, kazao je Goran Knežević, glavni izvršni direktor Komercijalne banke ad Budva. On je istakao da je namjera da od regionalno orjentisane banke grade, postepeno, banku koja širi svoje poslovanje na ukupnom tržištu, te koja će biti značajniji tržišni učesnik.

[widgets_on_pages id=”Turizam”]

„Od banke sa skromnim kapacitetima upravljanja rizicima gradimo, ubrzano, banku sa najboljim upravljanjem rizicima, zasnovanim na najsvremenijim metodama, ali istovremeno i na visokom uvažavanju specifičnosti crnogorskog tržišta. Takođe, od dominantno korporativno orjentisane banke gradimo, postepeno, banku sa većim učešćem u kreditiranju sektora stanovništva i malih i srednjih preduzeća. Namjera nam je da od banke sa suženom lepezom proizvoda i usluga gradimo banku sa lepezom proizvoda i usluga koja može da zadovolji širok spektar tražnje“, naveo je Knežević. On je najavio i aktivnosti banke u dijelu društvene odgovornosti.

„Naša vizija je da budemo najstabilnija banka u zemlji, koja kontinuirano povećava tržišno prisustvo i jača zadovoljstvo stakeholdera, doprinoseći prosperitetu zajednice. Ono sa čime možemo da se pohvalimo je da smo najbolje kapitalizovana banka u crnogorskom bankarskom sektoru. Izgradnja kadrovskog potencijala je veliki oslonac u realizaciji postavljene vizije“, kazao je Knežević i poručio da banka želi da građanima i privredi Crne Gore, jednako kako je to slučaj u Srbiji, bude najbliža.

Draško Trninić, izvršni direktor za poslove sa privredom, istakao je da je Komercijalna banka ad Budva u posljednje dvije godine promijenila  komercijalnu  filozofiju i u potpunosti se posvetila klijentima, sa kojima živi privredni dan, uvažavajući sve njihove potrebe. “U Planu poslovanja za 2013. godinu projektovali smo rast kreditnog portfolija privrednih klijenata od 23 odsto, a do 2015. čak 56 odsto. Da su za nas izazovi samo motiv više potvrđuju ostvarenja iz prethodnog perioda – rast kreditnog portfolija privrednih klijenata od 30 odsto u posljednje dvije godine”, kazao je Trninić.

Iz Komercijalne banke ad Budva poručili su da namjeravaju da budu sve prisutniji u sektoru stanovništva. “U odobravanju standardnih kreditnih zahtjeva namjera je da odobravanje i isplata budu u toku istog dana. Da bi ostvarili tako ambiciozne ciljeve redefinisali smo katalog proizvoda, kod kojeg su cijene nešto niže, a rokovi nešto duži, i do kraja mjeseca očekujemo njegovo usvajanje“, kazao je Zvonko Peković, direktor Sektora stanovništva i Filijale Podgorica.

On je najavio i nove proizvode za klijente, poput Maestro i Master kartice.

Stabilnost poslovanja je ključni aspekt po kome Komercijalna banka ad Budva želi da bude prepoznatljiva na crnogorskom tržištu. U tom smislu, strateško opredjeljenje banke jeste stabilan rast, koji zahtijeva efikasno upravljanje rizicima sa kojima se banka suočava u svom poslovanju.

“Prema Komercijalnoj banci ad Budva nikada nije izrečena bilo kakva mjera od strane regulatornih i supervizorskih institucija, a banka je izuzetno visoko kapitalizovana, sa koeficijentom solventnosti od 39 odsto,  što je značajno iznad propisanog minimuma od deset odsto. Upravo tako visok nivo kapitalne adekvatnosti daje izuzetno velik prostor za preuzimanje rizika, ali je i pored toga strateško opredjeljenje banke visoka do srednja averznost ka riziku“, kazao je Marko Miročević, direktor Sektora za upravljanje rizicima.

Miročević je istakao da je u prethodne dvije godine Komercijalna Banka ad Budva intenzivno radila na unaprjeđenju čitavog sistema upravljanja rizicima u banci. U tom smislu, ključne aktivnosti bile su usmjerene ka kadrovskom jačanju funkcije upravljanja rizicima, donošenju i implementaciji brojnih akata koji se odnose na upravljanje rizicima, implementaciji procesa Interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) u cjelokupan sistem upravljanja rizicima, inoviranju modela upravljanja rizicima, kao i unaprjeđenju core sistema Banke.

Check Also

Nakon 13 godina, Apple izgubio titulu najinovativnije kompanije

Prvi put u trinaest godina, od kada konsultantska kuća Boston Consulting Group sprovodi istraživanje najinovativnijih …